Chutná sladce a slaně zároveň

Dnes jsem to já, která pořádá pižamkovou párty a to v krásném, rozlehlém domě na pobřeží, orientovaném na západ. Každý večer se jeho prostorné terasy zalijí oranžovými odstíny zapadajícího slunce, odrážející se od mořské hladiny. Na dnešní slavnost již je vše připraveno. Sloužící zabodali do měkkého zeleného trávníku vysoké bambusové pochodně a mají přikázáno rozžehnout je v okamžiku, kdy bránou vejdou první hosté. Jsem klidná, vše je v naprostém pořádku a očekávám své pozvané, oděna do hedvábné košilky odstínu slonové kosti. Je lehounká a její světlý tón se nádherně odráží od mé zlatavé a rozpálené kůže. Jemná látka prozrazuje tmavé hroty mých pevných nader a štíhlou siluetu nádherně vymodelovaných stehýnek. Na dnešní večer je pozváno mnoho osobností, ale já nevnímám ani jednoho z nich. Vesele konverzuji, sladce se usmívám, ale veškerá má pozornost se soustřeďuje na Tebe – světlovlasého vysokého mladíka, stojícího jakoby náhodou co nejdále ode mne. Vždy si na rozhovor vyberu k Tobě co nejblíže situovaného hosta, ale Ty, jako by jsi mi unikal. Dráždíš mě tím a jsem rozhodnuta Tě dnes večer získat. Jistě, stavím se k Tobě zády a směle koketuji s pozvanými muži. Cupitám na zlatavých pantoflíčkách, smyslně vlním boky a občas si osvěžím rtíky malým douškem chladného šampaňského. I přes Tvůj nápadný a okázalý nezájem, cítím žhavé pohledy klouzající po mém jiskřivém těle. Ještě ani jedinkrát jsem já sama na Tebe zpříma nepohlédla. Ani Ty se nesnižuješ k tomu, aby jsi začal s konverzací. Ale už jsi polapen v mých sítích. Stejně jako já i Ty jsi si vědom neviditelných a neustále rostoucích chapadel touhy, která se z našich těl vrhají sobě vstříc. Hosté se skvěle baví a ani jeden si nevšiml, že jsem se vytratila na vrchní terasu domu. Jen Ty koutkem oka zahlédneš směr mé cesty. V chodbičce jsem požádala sloužící, aby se pozorně starali o všechny mé pozvané, o dostatek šampaňského a skvělých vín. Majordomovi jsem pošeptala cosi do ucha. Provázela mě sladká melodie a hříšný plán. Jako kočka na sametových tlapičkách jsem se vyhoupla do poschodí krásného domu a opřela své rozpálené tělo o nízkou zídku, sloužící jako zábradlí. Odtud bylo slyšet šumící moře a rezavý cvrkot cikád. Pozorně jsem naslouchala zvukům domu. Po chvilince se ozvaly ze schodiště něčí kroky, tlumené výkřiky a hlaholným veselím mých hostu. Otevřely se dveře vedoucí sem a mezi nimi jsi stál Ty. S maličkými ohýnky prohlédnutí v očích jsi se usmál a řekl, že Tě číšník polil červeným vínem. Majordomus Tě poslal sem, zde se prý nachází toalety. Tvářím se naoko vážně a s tou samou tváří Tě pobízím, aby jsi si tedy svlékl vínem nasáklý svršek. Cítím Tvou blízkost, omamnou mužskou vůni a přistoupím blíže. Přivřenými víčky mě sleduješ a na mé přání se vysvlékáš. Prohlížím si Tvé pevné tělo a snad mírným chladem se zachvěji. Čekáš co teď udělám já. Tvůj výraz v obličeji nic neříká. Má košilka je zvlhlá padající rosou a lepí se mi na plná, nádherná ňadra. Pevný zadeček pod štíhlým pasem tvoří v měsíční záři krásnou siluetu. Jsem si vědoma svého kouzla, tmou ztmavlé pramínky mých jindy světlých vlasu se mi ztrácejí podél obličeje. V hnědých očích je tolik horka. Tolik chuti a žízně po Tvém těle. Jediným pohybem si rozváži hedvábné provázky zachycující na bocích mé maličké krajkové kalhotky. Spadnou k zemi a já z nich vystoupím. Ramínko noční košilky se sveze ke straně a do světla měsíce se vyhoupne má pyšně stojící růžovoučká bradavka. Nevydržíš a vztáhneš ke mě svou silnou paži. Tvé oči přistanou na odhaleném prsu, ale konce prstu se dotýkají mé tváře. Sjíždějí pomalým gestem po skráni k rudým pootevřeným rtům, sjedou ještě nížeji přes vzpurnou bradu po opálené pleti, projíždějí mezi ňadry dál po štíhlém bříšku, stahující s sebou můj noční šat. Nezastaví se ani pod pupíkem a spouští se přes ochmýřený Venušin pahorek ještě níže, sledující křivku klínu. Tvé prsty ucítí vlhké horko a na chvilinku se zastaví. Jen jemně polaskáš mé ženství, jen natolik, abych toužebně vzdychla. Ale jsi to Ty, kdo prohrál naši hru. Ty první jsi ke mě vztáhnul paži, ty první jsi se osmělil a nedočkavě se dotýkal mého těla. A já jsem vítěz. Poražený vítězi slouží. I já budu zcela využívat tohoto práva.
Tajůplně se usměji a otočím se k Tobě zády. Pomalým krokem se přiblížím ke zděnému zábradlí a zastavím se s pohledem upřeným na temně modré šumící moře, odrážející stříbrné odlesky bílého měsíce v úplňku. V jeho světle vyhlížím jako bohyně Tanit, vystupující ze sametových vln středozemního moře. Mé zlatavé vlasy se vánkem mírně rozvlní. Nevěřícně přihlížíš, zadržuješ dech a žádostivě se na mě zahledíš. Toužíš mě obejmout, tisknout k sobě a dotýkat se mé kůže. Neznatelným kývnutím hlavy Tě pobídnu. Znovu se otočím k západu, dívám se do světlé noci a zamyšleně pozoruji příliv, jak naráží do vápencových kamenů. V tom již cítím něžný polibek do vlasu na temeni. Neslyšitelně jsi ke mě zezadu přikročil, Tvé silné tělo se otírá o mé, líbáš mě na oušku a vypracované paže mě sevřou v pevném objetí. Tvým náhlým útokem mnou projede elektrizující touha. Nic Ti nebrání si mne vzít. Jsem zcela nahá, v Tvých rukou jsem jako hadrová panenka a snivě přivírám víčka. I Ty jsi zcela omámen vášní valící se z Tvého nitra. Otočíš mě k sobě, stojíme teď tváří v tvář a díváme se jeden druhému do očí. Okouzleně mne znovu pohladíš po tváři a tentokrát tvé prsty zůstanou nehybně položené na mé šíji. Přitáhneš mě k sobě, malinko se skloníš a pootevřenými vřícími rty se přisáváš na rty mé. V okamžiku prvního kontaktu oba cítíme prudkou reakci našich roztoužených těl. Vnikáme jazyky jeden druhému hluboko do úst. Zuby o sebe občas zavadí a náš vášnivý polibek je čím dál tím víc divočejší. Rty se odírají skoro do krve, ale ani Ty ani já si neuvědomujeme železitou příchuť rudé tekutiny. Druhou paží mne nadzvedáváš v pase, skoro se pantoflíčky nedotýkám chladivých dlaždic. Mé ruce prozkoumávají každičký sval na Tvých zádech. Dlaně kloužou po bedrech a v pase narazí na měkkou látku Tvých doposud oděných kalhot. Tápám a rychlými pohyby odstraňuji poslední překážku k cíli. V tomto okamžiku hlasitě zasténáš a i mým hrdlem proletí jemný vzdech. Je tolik vzrušující okoušet Tvou touhu tak zblízka. Rozpoznávat každé zákoutí Tvých úst vlastním jazykem. Cítit mužné tělo, stisk svalnatých paží a jemný tlak Tvého horkého údu na mém podbřišku. Vášeň přerůstá v nezadržitelnou přehradu, jen roztrhnout stále více narušenou hráz naší vlády nad tělem. Pomalinku se začínám osvobozovat z Tvého objetí. Nechceš mě uvolnit ze sevření, ale nakonec se mírně odtáhneš a s zamlženým úsměvem mě vyzvedneš do náručí. Malý kousek od nás se rozprostírá široké, prostorné lehátko obložené kolem dokola bílými polštářky a Ty mě na něj s citem položíš. Ulehneš vedle mne na bok a podepřeš si hlavu pravou paží. Druhou polaskáš mé pravé ňadro. Naše těla se nedotýkají, jen do sebe zvolna naráží chodidly a nárty nohou. Odkopnu zlatavé střevíčky, můj jediný oděv a přetočím se na druhou stranu lůžka. Opřu se o měkký polštářek, otočím se k Tobě čelem a začínám se přibližovat klouzavým třením po Tvém tele bosýma nožkama k Tvé tváři. Vyjíždím přes silná kolena, přes stehna, míjím chloupky, pevné břicho a již jsem na prsou. Ty se posadíš pohodlněji a čelem ke mě vyčkáváš. Jedno hlaďounké růžové chodidlo opírám o Tvou hruď a druhé zajede k Tvým rtum. Palečkem rozrazím vstup do vlhkých úst. Překvapeně otevřeš oči, ale já nedopustím, abys mé chodidlo odstrčil. Ted si musíš pohrát s malými prstíky, sát a jemně okusovat mou nožku. Sedím proti Tobě v pololeže, hlavu zakloněnou a vzdychající. Má stehýnka jsou pootevřená a Tobě se naskytuje smyslný pohled na můj klín. Pociťuješ mírný nesouhlas, ale jen na malý okamžik. Má nožka je neodbytná a Ty s plnými ústy se snažíš paží dosáhnout na mé ženství. Obživlý úd se hrozivě tyčí do tmy a přivřená víčka již prozrazují zalíbení v Tvém konání. Vychutnávám si tuto situaci. Ty, celý roztoužený, mi zběsile lížeš chodidla a jen před malou chvílí jsi na mě nechtěl ani pohlédnout. Vyprostím se a stoupám si před Tebou na dlážděnou zem. Ty se posadíš, spustíš nohy z lehátka a hladově se ústy přiblížíš k mé mušličce. Pokrčím nohu a opřu ji o okraj lůžka. Óóh… jaká slast, tvůj rychlý jazýček se dostává přes mé kraťoučké ochlupení dovnitř, prochází mezi kluzkými závojíčky do nevídaného horka a způsobuje mi nekontrolovatelnou závrat. Saješ a vysáváš mi všechnu vláhu, ale v zápětí cítím nové a nové přívaly strašného zničujícího ohně v mém lůně a cítím, jak se blíží stupňující se vlna orgasmu. Tlačím se na Tebe a tiskem dlaní ve vlasech Ti nedovolím se zastavit. Mé tělo je strhováno neovladatelnou silou kamsi pryč, vnímám jen tu bouři, která se na mě valí a s každým pohybem Tvých úst musím hlasitěji sténat. V okamžiku vidím tisíce hvězd vybuchujících kolem mne, ostrý meč mne přepíná vejpůl a s divokým křikem se mnou valí vyvrcholení. Klesám na měkký pelíšek a nechávám Tě nabrat dech. Tvůj obličej se leskne a zprudka oddechuješ. Opíráš si hlavu o světlý polštář a já poklekám vedle Tebe. Políbím Tě na prokrvená ústa a konečky prstu Ti zavírám oči. Nakláním se nad Tvé překypující mužství a navlhčenými rty obejmu jeho zaoblenou špičku. Chutná sladce a slaně zároveň, je neuvěřitelně tvrdá a zcela mě naplňuje. Jazýčkem obtáčím kolem dokola, pomalým pohybem hlavy si údem pronikám hlouběji a vychutnávám si jeho mírné cukání. I Ty začínáš vzdychat a rukou mi určuješ tempo. Cítím, jak se v mé pusince začíná stále více zužovat, znamení o blížícím se vyvrcholení. Zrychluji a nechám Tvůj úd klouzat mými ústy, připravena na neudržitelně se přibližující lávu. 5, 4, 3, 2, 1. Polykám vše, co z Tebe vyvěrá. Stisk Tvých rukou v mých vlasech povoluje a říkáš mi krásná slova. Ulehám vedle Tebe co nejblíže a pokládám si hlavu na Tvé rameno. Tiše ležíme, ale čeká nás ještě dlouhá noc…

Tyto stránky obsahují materiál s erotickou tématikou. Pokud vám nebylo 18 let, prosím, nevstupujte.