Zadeček Heleny

Na průběh dalšího dne nezapomněla děvečka Helena. Začalo to pro ní už ráno, když nastoupila do služby. Bylo parno a tak se Helena před začátkem práce chtěla osvěžit. Rozepnula si blůzku, kterou měla na sobě a začala si ze džberu se studenou vodou omývat kozičky. Hladila si je a bradavky se ji brzy nalily. Byla nad džberem skloněná a náhle ucítila na své sukni čísi ruce. Myslela si, že je to Josef a tak, aniž by se obrátila, okřikla ho: „Neotravuj mne, musím dělat.“ Byl to však zásadní omyl. Nebyl to Josef, ale Jan a samozřejmě na její slova vůbec nereagoval a pokračoval ve vyhrnování sukně a dalším jeho krokem bylo, když uviděl Heleninu prdelku, že jí sukni rozepjal a odhodil ji na zem.
„Tak ukaž se mi, holka, žena i syn tě už nahou viděli, tak se na tebe podívám i já.“ Z jeho slov Helena rychle pochopila, že už ví všechno o její zábavě s Karlem i příhodě s hospodyní a tak se ani nebránila jeho dotekům na své prdelce, kterou hladil a promačkával. Jan nečekal dlouho s činem, už měl stažené trenýrky a Helena ucítila dotek jeho ohonu na svém zadečku. Janovy ruce spočinuly na jejích ňadrech a začal je hníst a mačkat a Helena se ještě více předklonila, aby byla její kundička hospodáři k dispozici.
Jeho ocas už dosáhl tu správnou velikost a tlačil se Heleně do klína. Pak však sebou Helena hnula a Janův pyj sklouzl po její prdelce o trochu výš, tam, kde měla Helena svou druhou dirku, trošku zahnědlou dirku do prdelky. Jak Jan držel Helenu pevně za boky, podařilo se mu ocasem proniknout na okraj její řiťky. Chtěl sice ocas vytáhnout, neboť dosud ani Marii, ani žádné své souložnici to do zadku nedělal, ale trochu se zarazil a řekl si v duchu: „Co bych to nezkusil, všechno se dělá poprvé.“ A počal dál tlačit svůj ocas do Heleniny prdelky. Ta cítila tlak na nesprávném místě, vykřikla: „Hospodáři, tam mi ho nestrkejte, to mne bolí,“ ale tím Jana ještě více vzrušila a on pokračoval v tlaku ocasu na její zadeček. Jeho snaha měla stále větší úspěch a jeho ocas stále více vnikal do Helenina zadečku a roztahoval ho stále více a více. Pevně držel Helenu za její pěkné kozy a když ucítil, jak jeho ocas překonal svěrač Heleniny prdele, prudce do ní přirazil a Helena silně vykřikla. Tento výkřik byl důležitý, neboť ho zaslechl čeledín Josef. Bylo mu jasné, že se asi něco ve stodole děje a tak se potichu přikradl ke vratům a nahlédl dovnitř. Helena tam byla předkloněná a hospodář jí nabodával zezadu. Když se však Josef podrobněji podíval, zjistil, že hospodář nešuká na běžné místo, že se trefil ne Helence do kundičky, ale do prdelky a dost ho to překvapilo, neboť s takovým způsobem se ani on dosud nesetkal. Bylo však vidět, že to jde a na Helence bylo vidět, že přes počáteční odpor, který se projevil jejím výkřikem, tomu přichází na chuť. Jan už však cítil, že pevné sevření Helenina zadečku se přičiní o to, že bude velmi brzy hotov. Poslední prudký příraz, přidržel Helenu za kozy a už z jeho pyje stříkalo semeno do Helenina zadku. Heleně sice zpočátku tento způsob vadil, ale teď to pocítila jako senzační a zareagovala na to tím, že vypustila i ze svého klína šťávu rozkoše.
Jan z ní vytáhl mokrý ocas, poplácal jí po jejím zadečku a řekl: „No, máš tu prdelku pěknou, Heleno, moc se mi to s Tebou líbilo. Ještě jsem to takhle nikdy nedělal, ale s Tebou to byla paráda.“ Natáhl si trenýrky a odešel. To byla pravá chvíle pro Josefa. Proč by to nezkusil s Helenou i on, když se mu nabízí možnost. Také on si potichu stáhl kalhoty s trenkami a pohled na nahou Helenu, která si teď omývala i svůj zadeček potřísněný od hospodářova semene, se zasloužil, že jeho ocas stál ve správné velikosti. Přistoupil k Heleně, která se právě ohnula pro své věci a zcela nechtěně mu nabídla jedinečnou možnost k jeho činu. Josef už směroval svůj ohon rovnou na její prdelku a tak Helena pocítila další tlak na to místo, které do dneška mužský ocas nepoznalo, ale teď už začalo ustupovat před dalším, ještě silnějším návštěvníkem.
Netušila, že i její extempore s Josefem mělo svědka, který se zaslouží o další kolo prdelkového dne. Byla to Jarka, která si přišla ulevit od toho, jak ji svědila kundička. Viděla, jak tatínek vyšel ze stodoly a ještě se hrabal za trenýrkami a urovnával si svůj ocas. Zvědavě nakoukla do stodoly a uviděla Josefa, jak si stahuje své trenky. Málem vyjekla, když viděla jeho velikost, ale se zájmem sledovala, jak přistupuje k ohnuté Heleně a co s ní dělá.
Josef si Helenu přidržel pevně a tlačil dál svůj ohon do Heleniny zvlhlé prdelky. Ta se bránila, ale proti jeho síle neměla šanci. Josefův silný válec roztahoval její prdelku a Helena začala křičet: „Ne, nech mne, to je bolest!“ ale Josef jí pevně chytil za kozy a prudce přirazil. Helenina prdelka povolila jeho tlaku a už byl celý uvnitř. Začal přirážet a Helenina prdelka si pomalu, ale jistě zvykala na Josefův ocas. Cítila sílící rozkoš i ve svém klíně a ačkoliv Josef ještě nebyl hotov, ona sama vypustila svou šťávu. Josef pokračoval, aby se ukojil a teprve, když Helena vytekla podruhé, nastříkal jí do prdelky svoje semeno. Vytáhl ho ven a bez slova odešel. Helena ležela na zemi, z prdelky jí vytékalo semeno a hladila si svou kundičku a trvalo jí to snad dalších pět minut, než jí znovu vytryskla šťáva. Teprve potom se oblékla a odešla pryč. Jarka, která vše sledovala ukrytá, si během celé této operace hladila svou baculku, ale teprve minutu po odchodu Heleny i ona pocítila rozkoš a mohla si svou kundičku ukrýt do kalhotek zcela uspokojenou.
Když šla Jarka s Karlem do školy, nezapomněla o svém pozorování ve stodole informovat i Karla. Toho hned napadlo, že i on by mohl vyzkoušet něco nového a tak navrhl Jarce. „Hele, Jarko, co kdybychom si s Helenou užili i my?“ „Jak to chceš udělat?“ zeptala se Jarka. „Podívej, až přijdeme ze školy, zajdeš do stodoly, tam se začneš mazlit a to bych se divil, aby tě Helena neuslyšela. Když tě přistihne, tak se určitě bude chtít s Tebou pomazlit a když budete v nejlepším, tak se objevím já a za to, co s Tebou dělá, ji potrestáme.“ A jak to Karel navrhl, tak se skutečně stalo.
Jarka, když se vrátili ze školy, převlékla se jen do sukýnky a trička a šla do stodoly. Tam chvilku vyčkala, až věděla, že je tam jen s Helenou, lehla si na seno, vyhrnula si sukni a začala si laskat svoji buchtičku. Ani příliš nemusela hrát svou rozkoš, a za chvilku už vzdychala pod dotyky svých prstíků tak hlasitě, že to Helena uslyšela. Šla po zvuk a našla Jarku s roztaženýma nohama, jak si hladí svou kundičku a vniká si postupně prstíkem do klína. Chvilku se na Jarku dívala (ta o její přítomnosti samozřejmě věděla – ale nedávala to najevo) a pak přistoupila blíže a se slovy „Nechceš s tím pomoci, holčičko“ přiklekla k Jarce, odstranila její ruku z klína a nahradila ji svou. Jarka sehrála trochu úlek, ale když Helena začala trošku tlačit na její kundičku a druhou rukou jí vyhrnula tričko a počala se zabývat i jejími kozičkami, začala za chvilku sténat ještě více. To byl signál pro Karla, který celou situaci od začátku pozoroval.
Vystoupil zpoza dveří a přistoupil blíže. „Copak to tady, Heleno, s mou sestrou děláš?.“ pronesl a Helena se trochu lekla. Když však uviděla Karla, myslela si, že se nic neděje, neboť už s Karlem měla svoje zkušenosti. Ten pokračoval: „Že si užíváš se mnou, to je v pořádku, ale to, abys mi kazila sestru, to tedy ne, za to tě musím potrestat.“ Přistoupil blíže a ohnuté Heleně, která byla skloněna k Jarčině kundičce, vyhrnul sukni. Helena neměla pod sukní nic a tak se před ním objevila Helenina vysazená nahá prdelka, přesně uprostřed s její dirkou, po jejímž poznání Karel toužil. Heleně bylo jasné, že ji chce šoustat odzadu a tak se ještě více sklonila k Jarčině kundičce a očekávala Karlův ocas ve své kundičce. Přepočítala se však.
Karel si stáhl trenky a se vztyčeným ocasem k ní přistoupil blíže, Pak však šlo vše ráz na ráz. Helena pocítila na své prdelce Karlovy ruce, jeho prsty jí sjely k její dirce do prdelky, tam ji zprudka roztáhly a Helena ucítila Karlův ocas, jak se jí tlačí tam, kam to nečekala. Ve stejnou chvilku jí Jarka chytila za hlavu a přitáhla si ji do svého klína: „Lízej mi ji, ty potvoro,“ vykřikla a Heleně nezbylo nic jiného než ji poslechnout, neboť Jarka ji pevně držela za vlasy. Karel už byl částí ocasu na kraji prdelky, pevně si Helenu podržel a prudce přirazil. Jeho ocas nebyl tak silný jako Josefův, ale dá se říct, že už dosahoval otcových kvalit. Helena vykřikla, ale Karel na to nedbal a přirážel do ní o sto šest. Jarka držela Helenu ve svém klíně a ta jí jazykem působila takovou rozkoš, že snad během minuty byla hotova. Kundička vydala svoji náplň a Helena ji musela chvilku olizovat.
Pak ji Jarka pustila, vstala a zblízka sledovala, jak Karlův ocas plení již dnes zmučenou Heleninu prdelku. A stálo to za to. Helenina prdelka držela Karlův ocas jako v kleštích a Karel šukal jako zjednaný. Za chvíli byl už připraven stříkat a v bohaté míře také naplnil Helenin zadeček. Pak se však stalo něco, co dosud nezažil. Jeho ocas zůstal stále tvrdý a tak pokračoval v přirážení. Helena cítila, že je hotova a dala to bohatým výstřikem najevo. Karel ji však dále obšťastňoval svým ocasem a tak Helena vytekla za deset minut znovu a Karel pokračoval ještě dál. Teprve po dalších pěti minutách nastříkal znovu Heleně svou dávku do prdelky a ona vytekla potřetí. Vyčerpaná se svalila na seno, Karel s Jarkou se oblékli a zanechali ji ležet na seně a odešli.

Tyto stránky obsahují materiál s erotickou tématikou. Pokud vám nebylo 18 let, prosím, nevstupujte.