Rozkoš

Ležela jsem nahá na posteli. Oknem jsem vnímala nádherný západ slunce, zdobící oblohu ohnivou září, konturující mraky do bizarních tvarů. Měla jsem zvláštní pocit krásna, vybízející okouzlenou duši k masturbaci. Chtěla jsem prožít něco zvláštního, nač se nezapomíná, co povznáší do nebeských výšin. Impulsy okouzlení pobízely ruce k laskání poštěváčku, bezedné pokladnice blaha.
Pohladila jsem si podbřišek a následně pahorek. Síla samičích pudů mi roztáhla samočinně stehna. Pohladila jsem si chrám lásky a vtlačila si prostředníček do rýhy mezi stydkými pysky. Ucítila jsem smyslné vlhko štěrbinky, zvěstující její roztouženost, která sílila každým pohybem prostředníčku nahoru a dolů. Dárce rozkoše, poštěváček, se začal probouzet a sílit. Pod tlakem laskání prstů zcela vystoupil z úkrytu. Nechal se hladit jak malé dítě. Odměňoval se mi za to vzrušením, které znásobovalo pocity krásna, vyvolaného nádherným západem slunce. Pod tlakem vystupňované krásy jsem zavřela oči a přikousla si ret. Vzrušení z poštěváčku se mi přelévalo do celého těla. Povznášelo mne do neskutečných výšin, do říše Fantazie, kam lidská noha nikdy nevkročí. Tam doletí jen cit a vrátí se s pocitem štěstí.
Přes zeď ložnice zazněla hudba. To soused rád poslouchá vážnou muziku! Pustil si Largo z Novosvětské. Teskná melodie zaplavila mé uši. Jako těžký sen, zaplavila mi vzrušené srdce a povýšila všechno to krásné, co jsem prožívala, na Olymp blaženosti. V taktu hudby jsem si pomalu laskala poštěváček. Kroužila jsem prsty mezi závojíčky a celou dlaní si sjížděla kožíšek, od klína po konečník. Prožívala jsem nádherný sen! Zpomalený film o skvostné rozkoši, která si podmaňuje nejen duši, ale i tělo. V pomalém rytmu hudby se mé tělo dalo do pohybu. Pánev se vláčným pohybem přirážela k mé ruce, stehna šla ještě víc od sebe a prsa se dmula hlubokým dechem. Z úst, jako z hluboké studny, se mi linuly vášnivé vzdechy, plné něžného vzrušení. Polykala jsem naprázdno! Po celou dobu, co znělo Dvořákovo Largo, prožívala jsem kouzelný sen. Měla jsem pocit, že se zrodí něco nádherného!
Tu však zazněly tympány! Burcovaly k bouři! Polekala jsem se.
Abych nepřišla o vše krásné, co mě právě opájelo, rozkmitala jsem své prsty na poštěváčku tak prudce, že se mé srdce rozbušilo jako ty tympány. Otřásalo mi hrudí, bušilo ve spáncích i u palců nohou! Byla to smršť vášní! ! ! Chrám lásky, vybičován drážděním, se zaplavil přívalem šťáv. Přecitlivělý poštěváček vystřeloval do mého těla ohnivé blesky, zapalující ve mně požár mystické vášně.
Byla jsem opilá štěstím! ! !
To šílené blaho mě povznášelo někam mimo mé smysly. Někam, kde láska, něha, neřest i opilost mají své sídlo! Rychlé kmitání prstů, smočených horkými šťávami, spělo k závěru. Bůh erotiky, Orgasmus, se mi zjevil před očima nahý, jako obr. Jen ze zad mu splýval k zemi černý plášť. Hromově se rozchechtal vítězným hlasem a tím pláštěm mi zastřel zasněnou tvář. Viděla jsem tmu a hvězdy bez Měsíce. Moji hlavu zaplavila zničující rozkoš! Krása všech krás!!!
Vychutnávala jsem ji jako drogu. Byla jsem neskonale ukojená! Prožívala jsem mystický klid a mír. Měla jsem strach otevřít oči, abych o ten sen snů nepřišla. Po chvíli jsem je však otevřela. Po dvaceti minutách nádherného sebemilování se onen sen rozplynul jako mlžný rej nad hladinou rybníka. Slunce již bylo za obzorem a temná noc se chystala zahalit nebe. Bylo mi hrozitánsky krásně. Na duši i na těle. S pocity štěstí jsem se nechtěla jen tak snadno rozloučit. Setrvačností jsem si ještě něžně laskala poštěváček a vnímala odcházející blaho.
Ujišťovala jsem se v přesvědčení, že masturbace je nádherná věc. Nesmí se však přehánět. Její opakování jsem odložila na zítřek. Opravdu, masturbace je krásná věc! A kolik štěstí člověku přináší!!!
Prodchnutá blahem, zavřela jsem oči a blaženě usnula.

Tyto stránky obsahují materiál s erotickou tématikou. Pokud vám nebylo 18 let, prosím, nevstupujte.