Milující otec

Bylo to v den mých patnáctých narozenin, kdy jsem byla poprvé doma jen se svým otcem. Chystala jsem se již k spánku, když mi otec navrhl, abych si lehla do matčiny postele. Když maminka nebyla doma, neviděla jsem v tom nic zlého. šla jsem tedy k rodičům do ložnice a uložila se tam k spánku. Po chvíli přišel i otec. Byl pouze v kabátku od pyžama. Nikdy jsem ho jen takto oblečeného neviděla. Přeběhl mi z toho až mráz po zádech a zmocnil se mě takový zvláštní pocit, kterého se asi již nikdy nezbavím.

Z ničeho nic mi otec položil zvláštní otázku, a to tu, jestli mám již nějakého chlapce. Nechápala jsem, co touto otázkou zamýšlí, a poté, když jsem odpověděla že ne, se strašně divil. Náhle mě chytil kolem krku a řekl, abych ho líbala. Dělala jsem všechno možné i nemožné, abych se dostala z jeho obětí, ale, protože mě tak silně držel, se mi to nepodařilo. Ucítila jsem vzápětí, jak jeho ruka se pomalu dostává k mým prsům. Náhle mě svalil na postel a snažil se dostat má ňadra z noční košilky. Když se mu to i přes můj odpor zdařilo, ucítila jsem, že jeho druhá ruka se pomalu dostává po zádech až na můj zadek. Přitiskl se ke mně vší silou, až jsem ucítila na nohách jeho naběhlý úd. Nevěděla jsem, co mám dělat. V tom mně cosi zvláštního přemohlo, a tak jsem ho počala také líbat a tiskla se více k němu. Když mi strčil svůj jazyk do úst, dělalo mi to dobře. Jeho úd byl tvrdý a on mi s ním počal jezdit po stehnech. Matka příroda mi pomohla, takže jsem vše pochopila a počala mu ho sama od sebe honit. V tom se naráz nade mnou obrátil, takže teď měl hlavu nad mýma nohama, mezi které ji vzápětí vstrčil a počal mi lízat lůno. Velice mě to dráždilo atak jsem více roztáhla své nohy. Pod vlivem zvláštní, dosud nepoznané rozkoše, jsem sebou hodila, on mě však chytil za prdelku a stáhl zpět. Vykřikla jsem až bolestí, jak silně mě uchopil. On mě bez jakéhokoli vzrušení stále více líbal na spodní části těla. Když se dostal přes můj Venušin výběžek až k mému pohlaví, začal ústy vyvolávat moji panenskou blánu. Cítila jsem se z toho celá omámená a unavená. Bylo to hrozné. Náhle se nade mnou postavil a chvilku koukal, jak ze mě vytékají milostné šťávy. Ihned si však na mě opět lehl, tentokrát však tak, že jsme byli obličeji k sobě. Přiložil svůj úd na moji kundičku a začal se jím dobývat do mého lůna. Já při tom byla rozpláclá jako žába. Pro tak velký úd to však nebylo nic platné. Když ho do mě pomalým přírazovým vsunováním dostal, stejně se mi tam celý nevešel, ač jsem mu pomáhala, seč to jen šlo. Takto jsme si hráli poměrně dlouhou dobu, ale opět bezúspěšně. Najednou do mě prudce přirazil, přičemž já se ho chytila kolem pasu a vší silou se k němu přitáhla, ale i tak to nebylo nic platné. Slezl tedy ze mě, nahmatal v nočním stolku nějakou vazelínu a tou si namazal svůj úd a potom i mé lůno. Opět si na mě lehl, chytil mě za prdelku a točivým způsobem se snažil mi ho tam vsunout. Já zpočátku vzdychala od bolesti, ale potom ještě více planula rozkoší. Řekla jsem mu, aby trochu zpomalil, abych si tu krásnou rozkoš mohla vychutnat a naopak ji neztratila. Nato on se mi ho tam však snažil vrazit ještě prudčeji , až se mu vymrštil a vypadl ze mne. Já mu ho rychle chytila a znovu si ho zavedla do pochvy. Tentokrát tam vklouzl již celý, ale nedělalo mi to žádné potíže. Cítila jsem ho tam úplně všude, až najednou se počal ještě zvětšovat, až byl jako sud. Po kratičké chvilce jsem ucítila, že z něj do mě teče něco teplého. V zápětí ho počal ze mě vytahovat a pak mě i sebe utřel ručníkem. Počala jsem mu jeho trochu povadlý úd sama od sebe lízat a on se ihned začal svými ústy dobývat na moje lůno. Jak mě chytil za nohy, přidržel se jich a počal mě táhnout k sobě, až jsem konečně měla jeho ústa na svém pohlaví. V tom jeho úd začal opět zvětšovat svůj rozměr a tvrdnout, až jsem ho náhle měla plnou pusu. Přetočil se nade mnou a já v zápětí ucítila, jak jeho úd opět vklouzl do mé pochvy. Přitom se svým hrudníkem třel o má prsa, což mi dělalo strašně dobře a dosti dráždilo. Já mu za to počala hladit jeho tvář, která se chvěla rozkoší. Mezi našimi těly jsem viděla okolo svého lůna vzešlé pysky a v jejich středu takový jazýček, který při každém pohybu povylézal ven. Otce toto vše strašně dráždilo. Po změně polohy, kdy jsem pod ním ležela břichem k posteli a zády k němu, mi počal svým údem jezdit chvílemi i po zadku. Stále do mě přirážel. Po prožitém svém vrcholu jsem mu řekla, že mám již dost. Trochu zvolnil a povolil své sevření, ale stále nepřestával. Skončil až po chvíli, kdy se mi vystříkal na má záda a moji prdelku. Z prožitých předešlých chvil jsem byla strašně šťastná. On mi nyní, kdy vedle mě ležel na posteli a zhluboka oddechoval, stále šahal na pochvu, která byla úplně opuchlá. Byla jsem už tak vyčerpaná, že jsem po chvilce vedle něj usnula klidným spánkem.

Tyto stránky obsahují materiál s erotickou tématikou. Pokud vám nebylo 18 let, prosím, nevstupujte.