Chobotnice

Dave ustoupil o krok zpět a sledoval Maggie, jak si rozepíná halenku. Viděl, jak zhluboka oddechuje. Je to ze strachu nebo od vzrušení? – nemohl poznat. Odhodila halenku na mokrou písečnou pláž a rychle strhla podprsenku. Spadla na halenku. Dave zřetelně rozpoznal její vztyčené bradavky a husí kůži po celém těle. Byla vzrušená, a moc. Dva metry před ní zvíře rozvinulo svá třpytivá chapadla. Čekalo trpělivě, jako by vědělo, že kořist přijde sama. Maggie rozepnula džíny a nechala je sklouznout dolů. Teď už byla zcela nahá až na kalhotky. I ty však vzápětí dopadly do písku. Dave pocítil příval erekce, jak plní jeho volné šortky. Maggie, sedíc na pláži, byla vzrušená dokonce ještě před prvním kontaktem s bestií. Jako nahý akt na pláži, osvětlené jen přízračným svitem měsíce, se zavřenýma očima, natáhla pravou nohu blíž k chobotnici.Jako by přijalo pozvání, osamocené dlouhé rameno sáhlo po ní a obtočilo jemně její kotník. Maggie jen tiše zašeptala: „Prosím“ a pak byla zvolna tažena po pláži stále blíž.

Když se zvíře v tomto osamělém úseku pláže v noci vynořilo z oceánu, oba byli nejprve šokováni jeho velikostí. Nejprve slyšeli a pak i uviděli chobotnici, jejíž tělo bylo ležíc na pláži stejně vysoké jako Dave. Nejprve se vyděsili. Pak ale podlehli zvědavosti a opatrně se začali přibližovat. Tvor zaregistroval jejich příchod a jejich strach od té chvíle nahradila téměř nepřirozená erotická fascinace. Maggie první vyšla tvorovi v ústrety a Dave se zastavil opodál, aby sledoval, co se bude dít. To byl jejich plán, který si předem domluvili.

Tahle chobotnice byla největší, jakou kdy Dave měl možnost spatřit za deset let své práce na mořských výzkumech. Byl to také jiný druh, než je obvykle známý. Ta věc, přepadávající lidi, byla dílem zešílené přírody. Ale to nebylo to hlavní, co Dave a jeho manželku přivedlo dnes sem, do tohoto opuštěného kouta pláže. Zprávy, které získali jako výzkumníci oceánu od těch šťastnějších, co se jim podařilo uniknout, je zaujaly víc lidsky než profesionálně. Vypovídaly shodně o nesnesitelné extázi na samé hranici erotického šílenství. Celý akt nebyl totiž ani tak napadením, jako spíš znásilněním. Zvíře si hrálo se svými oběťmi tak, že je donutilo myslet na milování tak intenzívně, že úplně zapomněly na pud sebezáchovy. Lidé, se kterými mluvili, shodně potvrdili, že kdyby nebyli násilím vyproštěni z jejích spárů, určitě by se nechali raději pozřít než přerušit tu strašlivou extázi. Dave a Maggie se stali tímto pojmem úplně posedlí.

Dave teď viděl, když sledoval její nahé tělo, že se nechává táhnout bez odporu. Vypadalo to, že netvor připravil pro Maggie závratné sexuální objetí. Ožíval stále víc, jak se Maggie blížila, tažena po písku. Jeho dalších sedm ramen ji v uvítání pomalu, velmi jemně ovinulo. Kolena, stehna. Jak je možné, napadlo Dava, že se Maggie vůbec nebrání? Je přece jasné, že je pomalu vtahována do náruče netvora, který ji pohltí! Mohla by se přece bránit, vždyť pohyby chobotnice jsou tak pomalé!

Slabý savý zvuk se nese po pláži od ženy v náruči bestie. Dave upřeně sleduje Maggiina stehna. Jejich kůže se prohýbá pod stiskem velkých ramen. Kde se závity odsunuly, jsou vidět červené kruhy. Velké přísavky svalnatých ramen ochutnávají její kůži. Maggie prohrábla vlasy rukama a rozhodila je po písku. Její oči se zavřely. Rty se pohybují v bezhlasné konverzaci.

Chobotnice si ji přitáhla ještě o kousek blíž. Magiiny prsty teď mohou hladit její měkkou, ohebnou kůži. Chapadla se ovíjejí stále výš přes boky na hruď a přisávají se na její prsa a kolem krku. Jedno osamocené rameno sevřelo Maggie v pase. Závity, obepínající její stehna, rozdělují nohy od sebe. Rameno proniká bez odporu hluboko dovnitř, ochutnává její klitoris, přisává se k němu a pulsuje, jako kdyby čerpalo Maggiinu vlhkost, pomalu, mírně, skoro apaticky. Maggie hlasitě sténá, hladí vášnivě všechna ramena a tiskne je k sobě, zejména to, které do ní proniklo. Svaly celého těla má naběhlé a napjaté. Další chapadlo klesá mezi Maggiina hýždě a rozděluje jejich masité kopce. Pak se přisává přímo doprostřed mezi ně. Maggie vyráží hluboké výkřiky neskutečné rozkoše.

Trvá to přes hodinu. Potom se chobotnice pohnula. Nadzvedává se a odhaluje skrytou anatomii středu svých chapadel, tak odlišnou od ostatních obvyklých druhů. Tato odlišnost zřejmě tvora donutila k osvojení té zvláštní taktiky. V místě, kde se ramena sbíhají, vysunuje se tlustá trubka, silnější než chapadla. Ve své špičce se otevírá, spojena jen tenkými proužky mokrých slin. Jsou to ústa této chobotnice a otevírají se naplno. To je scéna, kterou Dave hned rozpoznal podle fotografií, které měl možnost jako oceánograf zkoumat. Zvíře ji teď začíná připravovat na polykání tak intenzívním drážděním, že vůbec nevnímá, co se s ní děje.

V tuto chvíli bylo jejich hledání tajemného tvora u konce. Jejich posedlost prožít takový zážitek je přivedla až sem. Maggie se svíjí v erotické extázi zamotaná do vlhké, přilnavé spleti chapadel zvířete. Teď hladí měkké, rýhované vystupující hrdlo, samotná ústa chobotnice. Začala vzlykat a téměř neslyšně šeptat: „Ano, prosím“. Dave jen s námahou její slova rozeznává. Začíná se skoro ztrácet pod spletí ramen zvířete, masírujících nepřetržitě celé tělo, ňadra, hýždě, rozkrok, stehna. Chapadla se zachvívají a pokrývají její kůži kluzkou kapalinou, umožňující jí třít se ještě lépe v zajetí tohoto netvora. Pod průhlednou vrstvičkou slizu zřetelně vystupují stovky malých, červených kruhů všude tam, kde přísavky ochutnávaly její maso. Dave cítí, že se s ním také něco děje. Jeho pohlaví je teď napjaté k prasknutí. Strhává šortky i košili, cítí chladný vánek mořského pobřeží a jeho plná erekce směřuje ke zvířeti, pohlcujícímu jeho ženu.
Vrchol hrdla se zvolna stáčí dolů a tiskne se k prstům a kotníkům Maggie. Pak začíná sát. Pomalu, snadno Maggie klouže do úst. Už je tam po kolena. Hrdlo se pohybuje, jak ještě uvnitř dvě chapadla kloužou podél jejích lýtek. Dave šeptá: „Maggie, vždyť tě . . . “ ale slova mu uvázla v hrdle. Příliš ho zaskočilo hormonální šílenství, jehož je svědkem a které se teď přenáší i na něj.

Než sem vyrazili, udělali spolu dohodu. Dave slíbil, že ji odtáhne pryč, pokud by věci zašly příliš daleko, dřív, než by ji netvor stačil pohltit. Ale teď sledoval zvířecí ústa těsně sevřená kolem jejích stehen, jejich vlhký, těžký okraj, blížící se k jejímu klínu se stále přisátým a dovnitř proniklým ramenem a chapadla svíjející se kolem její hrudi a krku. Jedno z nich se stočilo podle její tváře a vniklo jí do úst a Dave náhle pochopil, že to už nemůže zastavit. Maggie bude spolknuta zaživa do tohoto pulsujícího, sajícího hrdla. Část z něj křičela: „zastav to, dostaň ji ven, bude za chvíli mrtvá“, ale tento hlas byl slabý a daleko. Daleko silněji mu bušila v hlavě touha vidět ji uvnitř té příšery. Vidět ji, jak klouže dovnitř a kroutí se v čekajícím břichu.

V té chvíli spatřil, jak Maggie otevírá doširoka oči a místo zděšení vášnivě saje a svírá v ústech chapadlo, které tam proniklo. Jeho vzrušení exploduje. Není to jen obyčejná ejakulace. Je to báječný, hluboký prožitek jako z erotického snu, kde je vše dovoleno. Sténá, klesá na kolena, jak mu nohy vypovídají službu, ale ani na okamžik nespouští oči z Maggie, která zatím nezadržitelně klouže dál do nestvůry.

Chvějící se okraj hrdla chobotnice se konečně oddělil od jejího rozkroku. Roztáhl se tak doširoka, aby dovolil jejím bokům proklouznout dovnitř a opět se sevřel těsně kolem jejího pasu.

Magginy nohy se kroutí uvnitř napjatých hrdelních svalů. Orgán je průsvitný a Dave může sledovat, jak kloužou a pohybují se uvnitř. Na mysli mu vytanul obraz jeho vlastního údu, obepjatého kondomem. Tmavý trojúhelník klína pomalu klesá do pulsujícího tunelu, ještě stále doprovázen ramenem, proniklým dovnitř. Nohy se už ztratily v temnotě vnitřku netvora. Teď se konečně uvolnilo chapadlo, objímající ji doposud kolem krku, hned se však přesunulo na její prsa, pohladilo mokrou kůži a přisálo se přímo na bradavky. Její třesoucí se ruce se teď pokoušejí prsty hladit si břicho. Narážejí však na okraj úst netvora, který ji svírá stále výš. Když se pokusí proniknout pod něj, jsou její ruce vsáty a uvězněny ve vlhkém chřtánu. Pokusila se je ještě jednou uvolnit, ale uvědomuje si, že je to marné. Jak předtím ona sála rameno netvora, tak teď netvor vsává a vstřebává ji. Pod průhledným hrdlem je vidět, jak její ruce kloužou do hloubky, sevřeny mocnými svaly. Mezi nimi se však vysunuje nenasytné, zapomenuté rameno z jejího klína. Poslední chapadlo se vyprostilo z jejích úst a Maggie se může zhluboka nadechnout.

Mezitím jsou její ňadra zvedána vzhůru, jak sající ústa nezadržitelně postupují proti nim. Okraj úst se mírně nadzvedává a nechává je pomalu vklouzávat dovnitř, ještě na okamžik se zaráží o bradavky a pak celá ňadra mizí uvnitř. Vlhký, pružný okraj hrdla se blíží k Maggiinu hrdlu a těsně jej obemyká.

Dave pociťuje další erekci. Zároveň si však uvědomuje, že za okamžik Maggie ztratí navždy. „Copak jsme šílení?“ zní zdálky zdravý rozum, „Jsou to jen feromony, idiote. Ta věc vylučuje feromony, které mají lidi eroticky zaslepit. Dostává vás vaše touha, ale je to jen chemikálie. Bojuj proti tomu!“ Poslouchal ten hlas a dávalo to smysl. Tvar Maggie, svíjející se v hrdle, teď kontrastuje s hrozným klidem zvířete, jemuž do temné hlubiny klesá jeho zasloužená kořist.

S posledním nádechem otočila na něj hlavu. Neřekla však ani slovo. Její pohled byl jasný a smířený a naplnil každý pór jeho těla bolestnou touhou. Maggie zmizela.

Udělal několik bezděčných kroků a ocitl se u chobotnice. Její chapadla se otírají o jeho nohy, břicho a stehna, ale nebrání mu. Dave vidí vyboulený, masívní vak za zvířecí hlavou. Tam někde je teď jeho žena. Velké oko zvířete jej sleduje jakoby s nezájmem. Ale teplé, mokré rameno sklouzlo po Davovi nahoru a zpět a rozechvívá skrz naskrz jeho tělo. Sleduje teď oblast mezi očima nad sbíhajícími se rameny. Dýchací otvor se tu otevírá a zavírá s rytmickými dechy. Dave ještě nikdy neviděl chobotnici, která může dýchat vzduch. Je fascinován pravidelným, klidným rytmem jeho činnosti. Jeho úd se napíná s novou silou myšlenky, která Dava napadla.

Pomalu, opatrně, jej vkládá do otvoru v okamžiku otevření. Masitý chomáč svalů otvoru jej při zavření jemně uchopil. Nechá jej opravdu zvíře tohle dělat? Neuhnulo ani jej nezastavilo. Davovy smysly, omámené nově probuzenou touhou, ztrácejí zábrany. Na okamžik ztratil rovnováhu a v té chvíli jeho pohlaví měkce vklouzlo celou délkou do nitra. Bylo tam tak teplo! Zvíře pokračuje stále stejně pomalu v dýchání a svaly otvoru se pravidelně, klouzavě posunují kolem Davova údu, který se po počátečních rozpacích opět rychle zvětšuje. Teď i on začíná tiše sténat neskutečnou rozkoší. Nechává své tělo celou váhou spočinout na zvířeti. Jeho ramena se rozbíhají něžně přes jeho lýtka, stehna, hýždě a ochutnávají přísavkami jeho napjatou kůži.

Déle to už nejde vydržet. Pumpujíc v rytmu dýchání mořského tvora, stříká do něj celou svou dávku. V tom okamžiku jej však chapadla pevně sevřela a přidržela uvnitř, zatímco otvor se k němu pevně přisává. Sání, jaké ještě nezažil, prodlužuje jeho ejakulaci na nekonečnou dobu. Nelidská ramena, pevně svírající jeho trup, drží jej pevně proti měkké, pružné mase chobotnice. Nohy mu zeslábly, ale nepadl na kolena, jak čekal. Ramena jej objala o něco pevněji a drží si jeho nahé tělo nahoře. Celá chobotnice se pohnula a pozvedla jej dokonce ještě o kousek výš, takže jeho ochablé nohy se už pláže ani nedotýkají. Tento nový pocit zvířecí síly a ztráta kontroly nad situací ještě dál prodlužuje jeho vzrušení.

Po chvilce klidu, kdy chobotnice klidně dýchá, nepouštějíc jej ze svého objetí, pohyby přísavek a dýchacího otvoru na jeho pohlaví opět začínají Dava vzrušovat. Otvor se k němu přisává, teď měkce a něžně, jako by byl dítětem, sajícím z láhve. Po několika dalších orgasmech začíná Dave trochu ochabovat. Jedno kluzké rameno se oddělilo od ostatních a razí si cestu přes břicho dolů, mezi jeho stehna. Protahuje se těsně kolem jeho stále hluboko zapuštěného údu a po své cestě rozlévá teplý, kluzký sliz stejně jako všechna ostatní ramena, ovíjející divoce a beze strachu celé jeho tělo. Dave opět cítí erekci. Jeho sténání zaniká ve spoustě vlhkých, savých zvuků.

Něco se dotklo jeho nohou ve vzduchu. Pak se přisálo k jeho prstům a chodidlům. Davova erekce roste stále víc s náhlým pochopením, že chobotnice jej začíná polykat. Otevřel oči. Neuvědomil si vůbec, že je měl celou dobu zavřené. Svítání, které začínalo, ho překvapilo. Musí být v jejím objetí už několik hodin! Jeho nohy jsou už po lýtka pohlcena mokrou, houževnatou trubicí, zbytek těla se skoro ztrácí pod spletí vlnících se svalnatých ramen. Kůže se spoustou červených kruhů se pokrývá sliznatou vrstvičkou. Kluzké chapadlo dorazilo mezi jeho hýždě a vmáčklo se mezi ně. Jeho drobné sací pohárky energicky pracují u jeho řitě a ve chvíli, kdy povolil, chapadlo proniká špičkou až dovnitř.

Začíná řičet neskutečnou rozkoší a dýchací otvor se opět pevně přisává. Jedno z chapadel, svíjejících se kolem jeho hlavy, proniká mu do úst. Jeho kluzký povlak chutná nahořkle, ale příjemně. Drobné přísavky uchopily jeho jazyk. Ucítil, jak se vlhký okraj hrdla skoro dotýká rozkroku. Stehna už jsou uvnitř, zadek svírající mezi sebou rameno s divoce pracujícími přísavkami se už propadá dovnitř, když se s hlasitým mlasknutím vytrhává jeho stále napjaté pohlaví z otvoru, kam jej kdysi v hluboké noci zasunul. Sotva jej stačil uchopit oběma rukama, pulsující hrdlo se přes něj vzápětí přesouvá, uzavírá se na jeho bocích, ale nezadržitelná, opakovaná ejakulace uvnitř hrdla se zdá být úplně nekonečná. Davovi tečou po tvářích slzy, když stále opakovaně pumpuje, vsáván netvorem. Jak může vůbec být něco tak neuvěřitelného? – diví se.

Nohy jsou silně sevřeny úzkým průchodem ve chvíli, kdy přes jeho tvář postupuje průsvitné, svalnaté hrdlo. Zřetelně ucítil, jak se nad jeho hlavou uzavřelo. Klesá dolů a cítí, jak je každý kousek těla masírován polykacími svaly.

Vstoupil do širší oblasti a jeho cesta se zrychlila. Měkké stěny kolem něj ho objímají jako teplá mokrá přikrývka. Je stále teplejší. Jeho kůže se ohřívá, nejspíš od kyselin žaludku. Davovy myšlenky začínají být nesouvislé. Něco dlouhého a měkkého nahmátl na levé straně. Poslední myšlenkou byla radost, že se ocitl opět vedle své ženy v tomto novém světě. Chtěl po ní sáhnout, ale už nemohl pohnout svými údy. V rozpouštějícím se vědomí už nezaslechl šum příboje, jak se netvor začal potápět zpět do hlubin.

Tyto stránky obsahují materiál s erotickou tématikou. Pokud vám nebylo 18 let, prosím, nevstupujte.